TOLKEN


Marlies werkt al vanaf 1985 als (beëdigd) tolk Spaans↔Nederlands in zeer uiteenlopende situaties. Daardoor heeft ze veel ervaring opgedaan met Spaanssprekenden afkomstig uit Spanje, maar ook uit diverse landen in Zuid-Amerika met zeer verschillende achtergronden. Zij heeft o.a. getolkt voor:

  • Rechtbanken
  • Politie
  • Vrouwenopvangcentra
  • Stichting tegen vrouwenhandel
  • Slachtofferhulp
  • Medische instellingen
  • Culturele organisaties